دانلود اپلیکیشن مجموعه سوالات امتحانی با پاسخ تشریحی

برای مشاهده نمونه سوالات ابتداباید اپلیکیشن مربوط را از لینک زیرنصب کنید

دانلود نرم افزار ویندوز 64 بیتی

دانلود نسخه اندروید (موبایل)

پس از نصب اپلیکیشن برای خرید ودریافت  کد فعال سازی  از طریق  همین سایت اقدام نمایید یا  به شماره 09103602901پیام بدهید

مجموعه سوالات امتحانی

پایه پنجم ابتدایی

نمونه سوالات امتحانی برگزار شده نوبت اول و نوبت دوم مدارس منتخب سراسر کشور با پاسخنامه تشریحی ( کلیه دروس)

تذکر مهم :1-  ابتدا اپلیکیشن را از اینجا نصب کنید

 2- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

3- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 


مجموعه سوالات امتحانی

پایه ششم ابتدایی

شامل امتحانات نوبت اول  مدارس منتخب کشور و نوبت دوم  هماهنگ منطقه و هماهنگ شهرستان از سراسر کشور (کلیه دروس)

تمامی آزمون های ورودی تیزهوشان هفتم با پاسخنامه   

تذکر مهم :  1- ابتدا اپلیکیشن را از اینجا نصب کنید

 2- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

3-با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

مجموعه سوالات امتحانی

پایه هفتم

شامل نمونه سوالات امتحانات نوبت اول و دوم

دروس عربی- انگلیسی- ریاضی - پیام های آسمان- قرآن-علوم -مطالعات -ادبیات فارسی

300 آزمون کامل با پاسخنامه تشریحی از امتحانات  مدارس منتخب کشور

تذکر مهم :

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

2- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

ابتدا اپلیکیشن را از اینجا نصب کنید

پیام های آسمان پایه هفتم

آزمون درس به درس با پاسخ تشریحی

سوالات مهم هر درس و آزمون های پایان هر فصل به همراه پاسخ تشریحی

تذکر مهم هنگام خرید دقت فرمایید:

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است.

2- با دکمه پرینت به شما امکان پرینت می دهدو فقط برای کامپیوتر(64بیتی) خریداری شود

ابتدا اپلیکیشن را از اینجا نصب کنید

عربی پایه هفتم

آزمون های درس به درس عربی هفتم

سوالات هر درس به صورت آزمون های درس به درس با پاسخ تشریحی

مناسب برای خودآزمایی دانش آموزان

تذکر مهم هنگام خرید دقت فرمایید:

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است.

2- با دکمه پرینت به شما امکان پرینت می دهدو فقط برای کامپیوتر(64بیتی) خریداری شود

مطالعات پایه هفتم

سوالات درس به درس با پاسخ تشریحی

آزمون پایانی برای  هر درس  با پاسخ کاملا تشریحی

مناسب برای خودآزمایی دانش آموزان

تذکر مهم هنگام خرید دقت فرمایید:

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است.

2- با دکمه پرینت به شما امکان پرینت می دهدو فقط برای کامپیوتر(64بیتی) خریداری شود

مجموعه سوالات امتحانی

پایه هشتم

شامل نمونه سوالات امتحانات نوبت اول و دوم

دروس عربی- انگلیسی- پیام های آسمان - مطالعات - علوم - قرآن-ریاضی- ادبیات فارسی

300 آزمون کامل با پاسخنامه تشریحی از امتحانات مدارس منتخب کشور

تذکر مهم :

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

2- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

ابتدا اپلیکیشن را از اینجا نصب کنید

مجموعه سولات امتحانی

سال نهم متوسطه

شامل امتحانات نوبت اول از مدارس منتخب کشور کلیه دروس با پاسخ تشریحی

چهار دوره امتحانات نوبت دوم  برگزار شده به صورت هماهنگ استانی کلیه دروس (از 31 استان کشور از خرداد 98 تا خرداد 402)

(بیش از 1100 امتحان کامل )

تذکر مهم :

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

2- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

مجموعه سوالات امتحانی

سال دهم متوسطه (رشته علوم تجربی)

شامل امتحانات نوبت اول و نوبت دوم مدارس منتخب کشور همراه  پاسخنامه تشریحی ( شامل کلیه دروس)

رشته  :    علوم تجربی              

تذکر مهم :

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

2- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

ابتدا اپلیکیشن را از اینجا نصب کنید

مجموعه سوالات امتحانی

سال دهم متوسطه (رشته ریاضی فیزیک )

شامل امتحانات نوبت اول و نوبت دوم مدارس منتخب کشور همراه  پاسخنامه تشریحی ( شامل کلیه دروس)

رشته:   ریاضی فیزیک 

تذکر مهم :

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

2- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

مجموعه سوالات امتحانی

سال دهم متوسطه (رشته ادبیات وعلوم انسانی)

شامل امتحانات نوبت اول و نوبت دوم مدارس منتخب کشور همراه  پاسخنامه تشریحی ( شامل کلیه دروس)

رشته: ادبیات وعلوم انسانی

تذکر مهم :

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

2- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

مجمموعه سوالات امتحانی

سال یازدهم متوسطه ( رشته علوم تجربی)

امتحانات نوبت  اول و دوم مدارس منتخب کشور با پاسخ تشریحی (شامل کلیه دروس)

رشته        علوم تجربی     

تذکر مهم :

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

2- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

ابتدا اپلیکیشن را از اینجا نصب کنید

مجموعه سوالات امتحانی

سال یازدهم متوسطه ( رشته ریاضی فیزیک)

متحانات نوبت  اول و دوم مدارس منتخب کشور با پاسخ تشریحی (شامل کلیه دروس)

رشته  :      ریاضی فیزیک

تذکر مهم :

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

2- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

ابتدا اپلیکیشن را از اینجا نصب کنید

مجموعه سوالات امتحانی

سال یازدهم متوسطه ( رشته ادبیات وعلوم انسانی )

متحانات نوبت  اول و دوم مدارس منتخب کشور با پاسخ تشریحی (شامل کلیه دروس)

رشته    :   ادبیات وعلوم انسانی     

تذکر مهم :

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

2- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

ابتدا اپلیکیشن را از اینجا نصب کنید

مجموعه سوالات امتحانی

سال دوازدهم متوسطه ( رشته علوم تجربی)

شامل

1)امتحانات نوبت اول از مدارس منتخب کشور با پاسخ تشریحی 

2) 15دوره امتحانات نهایی برگزار شده ( دی ، خرداد و شهریور) از دی 97 تا دی1402  برای کلیه دورس

3) پنج دوره کنکور سراسری  با پاسخنامه (ازسال  98 تاسال 402)

تذکر مهم :

 1- بدون دکمه پرینت برای هردو برنامه موبایل(اندروید) و کامپیوتر(64بیتی) قابل استفاده است

2- با دکمه پرینت فقط برای برنامه  کامپیوتر(64بیتی) می باشدوبه شما امکان پرینت می دهد 

مجموعه سوالات امتحانی

سال دوازدهم متوسطه ( رشته ریاضی فیزیک)

1)امتحانات نوبت اول از مدارس منتخب کشور با پاسخ تشریحی 

2) 15 دوره امتحانات نهایی برگزار شده ( دی ، خرداد و شهریور) از دی 97 تا دی1402  برای کلیه دورس

3) پنج دوره کنکور سراسری با پاسخنامه (ازسال  98 تاسال 402)

مجموعه سوالات امتحانی

سال دوازدهم متوسطه ( رشته ادبیات و علوم انسانی)

شامل

1)امتحانات نوبت اول از مدارس منتخب کشور با پاسخ تشریحی 

2) 15دوره امتحانات نهایی برگزار شده ( دی ، خرداد و شهریور) از دی 97 تا دی1402  برای کلیه دورس

3) پنج دوره کنکور سراسری  با پاسخنامه (ازسال  98 تاسال 402)ارسال نظر